Arkisto

Vuoden kylämyönteisin kunta 2013 -kilpailu

20.03.2013

VUODEN KYLÄMYÖNTEISIN KUNTA 2013
– kilpailun valintamenettely ja aikataulu

Suomen Kuntaliitto sekä Suomen Kylätoiminta ry hakevat Vuoden kylämyönteisintä kuntaa 2013. Vuoden kylämyönteisin kunta -valinnalla halutaan nostaa kuntien ja kylien välisen yhteistyön arvostusta, antaa sille tunnustusta ja tuoda esiin toimivia esimerkkejä yhteistyöstä.
Vuoden kylämyönteisin kunta -kilpailun valintakriteerejä ovat:
- hyväksi koettu yhteistyö kyläyhdistysten/muiden paikallisyhdistysten ja  
  kunnan välillä
- kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen
- toimintaresurssit paikallisille kehittäjille
- mallikkaasti järjestetyt lähipalvelut
- uudentyyppiset ratkaisut lähipalveluiden tuotannossa paikallisyhdistysten kanssa
- lisäkriteeri: kylien kannalta hyvin toteutettu kuntaliitos

Vuoden kylämyönteisin kunta 2013 -valintamenettely on seuraava:

  • Ehdotukset Vuoden kylämyönteisimmäksi kunnaksi toimitetaan 31.5.2013 mennessä maakunnalliselle kyläyhdistykselle. Ehdottajana voi toimia maakunnallinen kyläyhdistys, yksittäinen kylä, Leader-ryhmä tai kunta, mieluiten yhdessä toimien. Esitykset tehdään vapaamuotoisella hakemuksella (enintään 2 sivua, ei liitteitä) sähköisesti. Hakemuksessa perustellaan, miksi kyseinen kunta pitäisi valita Vuoden kylämyönteisimmäksi kunnaksi.
  • Tunnustuksen saava kunta julkistetaan Kuntamarkkinoiden yhteydessä Kuntatalolla Helsingissä 11. - 12.9.2013.

Ehdotukset voi palauttaa kyläasiamies Hanna Ruoholalle sähköpostilla hanna.ruohola@satakylat.fi TAI postitse Itsenäisyydenkatu 35 A 13, 28130 Pori.