Arkisto

Ehdota Vuoden kylämyönteisintä kuntaa 2014

24.04.2014

Vuoden kylämyönteisin kunta 2014

Suomen Kuntaliitto sekä Suomen Kylätoiminta ry hakevat Vuoden kylämyönteisintä kuntaa 2014. Vuoden kylämyönteisin kunta –valinnalla halutaan nostaa kuntien ja kylien välisen yhteistyön arvostusta, antaa sille tunnustusta ja tuoda esiin toimivia esimerkkejä yhteistyöstä.

Vuoden kylämyönteisin kunta -kilpailun valintakriteerejä ovat:
- hyväksi koettu yhteistyö kyläyhdistysten/muiden paikallisyhdistysten ja kunnan välillä
- kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen
- toimintaresurssit paikallisille kehittäjille
- mallikkaasti järjestetyt lähipalvelut
- uudentyyppiset ratkaisut lähipalveluiden tuotannossa paikallisyhdistysten kanssa
- lisäkriteeri: kylien kannalta hyvin toteutettu kuntaliitos

 

Ehdotukset Vuoden kylämyönteisimmäksi kunnaksi toimitetaan 31.5.2014 mennessä kyläasiamies Hanna Ruoholalle (hanna.ruohola@satakylat.fi). Ehdottajana voi toimia yksittäinen kylä, Leader-ryhmä tai kunta, mieluiten yhdessä toimien. Esitykset tehdään vapaamuotoisella hakemuksella (enintään 2 sivua, ei liitteitä) sähköisesti. Hakemuksessa perustellaan, miksi kyseinen kunta pitäisi valita Vuoden kylämyönteisimmäksi kunnaksi.

Vuoden kylämyönteisin kunta 2014 valitaan maakuntien ehdotuksista. Eri toimijatahoja edustava valtakunnallinen valintaraati valitsee Vuoden kylämyönteisimmän kunnan elokuussa 2014.

Tunnustuksen saava kunta julkistetaan Kuntamarkkinoiden yhteydessä Kuntatalolla Helsingissä 10. -11.9.2014.