Arkisto

Eurajoen yhdistyskysely

14.02.2018
Eurajoelle ollaan laatimassa järjestöohjelmaa. Osana sen valmistelua suoritetaan yhdistyskysely, jonka tarkoituksena on selvittää niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita yhdistysten, kunnan ja seurakunnan välisessä yhteistyössä on. Samalla kerätään tietoa myös eurajokelaisten yhdistysten osaamisesta ja kehittämistarpeista.
 
Kyselyssä on kyllä/ei-kysymyksiä, monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Täyttäkää kyselylomake mahdollisimman huolellisesti. Pyydämme teitä vastaamaan 16.3.2018 mennessä. Kysely on olemassa myös paperisena versiona ja sen voi noutaa esim. kirjastosta.
 
Kyselyn toteuttaa SataKylät ry / Omalta kylältä – yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä -hanke yhteistyössä Eurajoen kunnan kanssa. Lisätietoja kyselystä antaa kyläasiamies Hanna Ruohola, hanna.ruohola@satakylat.fi, 044 357 6181.

Tästä yhdistyskyselyyn