Arkisto

Arjen digi -seminaarissa pohdittiin digitalisaation mahdollisuuksia maaseudulle

14.03.2018

Digitalisaatiota hyödynnetään vielä vähän palveluiden tuottamisessa. Suomessa väestön ikääntyminen nähdään digitalisaation haasteena, Tanskassa päinvastoin mahdollisuutena, nousi esiin Arjen Digi -seminaarissa Raumalla.

Seminaarissa pohdittiin, millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio tuo maaseudulle. Kyläasiamies Hanna Ruoholan mukaan Satakunnassakin digitalisaatio nähdään pitkälti teollisuuden kannalta automaation ja robotiikan lisääntymisenä.

– Isot mahdollisuudet ovat olemassa lähipalveluissa, mutta tätä puolta ei viedä kunnolla eteenpäin. Ongelma on, että vaikka riittävät yhteydet ja teknologia löytyisivät, kukaan ei tuota digitaalisia sisältöjä. Esimerkiksi kansalaisopiston videokurssit voisivat olla yksi tapa tuoda palveluita lähemmäs ja samalla saada käyttöä kylien tiloille.

Seminaarissa puhuneen Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n eMaaseutu-hankkeen viestintäpäällikkö Minna Jaakkolan mukaan asia tiedostetaan Suomessa, mutta käytäntö puuttuu.

– Monissa naapurimaissa on enemmän valmiuksia investointeihin teknologian ja digin käytön suhteen kuin meillä. Tanska on edelläkävijämaa. Siellä esimerkiksi sähköinen allekirjoitus on otettu käyttöön jo vuonna 2001. Olemme 15 vuotta jäljessä.

Tanskassa käytössä oleva Digital Post on kansalaisposti, jota käyttää 90 prosenttia väestöstä. Digitaaliseen postilaatikkoon saapuu kaikki viranomaisposti. Jos haluaa perinteisen kirjeen, on se erikseen perusteltava.

Ikäihmisten näkökulmaa toi esille Rauman kaupungin vanhuspalveluiden palveluvastaava Tanja Hakulinen. Hän veti aikaisemmin Rauman kaupungin kylähanketta, jossa kehitettiin senioreille toimintaa Rauman kylissä asukkaiden omien toiveiden mukaan.

Yhtenä digitalisaation haasteena on Suomessa pidetty väestön ikääntymistä, kun taas esimerkiksi Tanskassa voimakasta digitalisaatiota perustellaan juuri sillä. Ero on asenteissa.

– Ikäihmiset ovat sähköisten palveluiden pääkohderyhmä Tanskassa, koska he muutenkin käyttävät paljon julkisia palveluita. Ikääntymisen myötä on nähty digitalisaation tärkeys. Meidän ei pidä ajatella, etteivät iäkkäät ihmiset haluaisi osallistua tai ottaa käyttöön digipalveluita, Jaakkola toteaa.

Hän visioi, että maaseutualueilta voisi löytyä sopivia testiryhmiä julkisten palveluiden sähköistämisen kokeiluille.

– Myöhemmin toimivat asiat voidaan siirtää kaupunkeihin suuremmille joukoille. Tosin kaupungeissa ei muutenkaan ole niin suuri tarve, sillä palvelut pelaavat paremmin.

Arjen digi -seminaarin järjesti 8.3.2018 SataKylät ry:n ja Varsinais-Suomen Kylät ry:n yhteinen Omalta kylältä -hanke.